2k Consulting

Umiejętności i Kompetencje :

Zarządzanie produkcją, Handel i marketing, Six Sigma, Lean management, TQM, FMEA, Rozwiązywanie problemów, Zarządzanie jakością, ISO, Doradztwo gospodarcze, Konsulting, Prowadzenie szkoleń, Kaizen, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Prowadzenie projektów, Zarządzanie zmianą, TPM, Statystyka przeżywalności, SMED.

Więcej o moim doświadczeniu

Krzysztof Kowal – absolwent Wydziału Mechanicznego i Organizacji i Zarządzania

Politechniki  Łódzkiej. Pasjonat wdrażania filozofii zarządzania jakością dla  przedsiębiorstw  produkcyjnych i usługowych. Zagadnienie zgłębia zarówno w formie teoretycznej studiując  książki i artykuły E. Doeminga, J.  Jurana, T.Ohno,  D.Shainina, K.Ishikawy i innych twórców zagadnienia, jak i praktycznie, przekładając wiedzę na praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwami realizacji projektów.  Posiada certyfikat Master Black Belta wydany przez Steinbeis University Berlin oraz certyfikat auditora VDA 6.1,6.3,6.5 , ISO 9001 , TS 16949. Jako wykładowca współpracuje z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkoła Bankowości w Toruniu oraz Project Management Institute Poland Charter Oddział w Łodzi.

Więcej o mnie

Przez wiele lat moje artykuły ukazywały się w czasopismach i wydawnictwach takich jak: Rynek Chemiczny, Eko Świat, Przegląd włókienniczy, Włókno, Odzież, Obuwie, Problemy Jakości.

Więcej o moich publikacjach