O konferencji

Powtarzalność w procesach jest często marzeniem każdego pracownika bez względu na jego pozycję w schemacie organizacyjnym. Możliwość przewidywania co się może wydarzyć daje nam komfort planowania naszych zadań, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Z punktu widzenia biznesowego odzwierciedla się to w stabilnym, niezakłóconym wzroście przychodów.

Największym wrogiem tego „sielankowego obrazka” jest wszechobecna zmienność lub nieumiejętność panowania nad nią. Twórcy filozofii zarządzania jakością W. Shewhart, E. Deming, J. Juran, K. Ishikawa  już dawno udowodnili, że zmienności z procesów nie da się wyeliminować, a wbudowywanie kolejnych poziomów kontrolnych mających redukować jej efekty powoduje podnoszenie kosztów procesów i nieskończoną rozbudowę kadry potrzebnej do tych zadań. Zaproponowane przez tych wybitnych klasyków jakości metody i narzędzia oparte na statystyce nie rozwiązują źródłowego problemu zmienności, ale pozwalają zdobyć o niej wystarczająca wiedzę, która pozwala ją scharakteryzować i dopiero na tej podstawie planować skuteczne działania usprawniające.

Jednym z najciekawszych przykładów skali kosztów wywołanych zmiennością jest zarządzanie łańcuchem dostawców potrzebnych do produkcji produktu finalnego. Pierwszy problem to zmienność klienta, któremu oferujemy nasz produkt lub usługę. Nieumiejętność rozpoznania i prawidłowego transferu cech faktycznie ważnych dla naszego klienta do kolejnych dostawców powoduje często, że każda firma koncentruje się na tym, co z ich doświadczenia jest ważne, ale niekoniecznie przekłada się finalnie na dobry produkt. Ciekawym przykładem tego typu problemów jest obecne podejście do cech funkcjonalnych i wizualnych produktów. Te ostatnie powodują wzrost kosztów procesów, choć tak naprawdę wiele z tych cech nigdy przez klienta nie zostanie zauważonych. Ilość generowanego odpadu w skutek nadmiernej kontroli wizualnej  jest przerażająca nie tylko z punktu widzenia kosztów, ale także odpowiedzialności za środowisko.

Kolejnym problemem jest dublowanie systemów pomiarowych zgodnie z zasadą „braku zaufania”. Te same systemy pomiarowe na styku klient-dostawca to standard, jednak zdarza się, że są one zdublowane nawet w tej samej jednostce organizacyjnej. Pojawia się pytanie na ile są zsynchronizowane. Nie zawsze wystarczy dobry wynik w badaniach MSA, chodź dyskusja na ten temat powinna byś standardem w merytorycznych rozmowach na temat pomiarów. Niekiedy trzeba się zastanowić, jakie znaczenie ma zmienność systemu pomiarowego dla sterowania procesem dostawcy i czy wyniki z systemu klienta i dostawcy da się skorelować.

Samo sterowanie procesem dostawcy wydaje się być bardzo proste, szczególnie w czasach portali pozwalających na wgląd w wyniki pomiarów, które są wykonywane. Problem w tym, że sterowanie polega na znajomości naszego procesu i umiejętności odpowiedniego kontrolowania wielkości wejściowych procesu. Portale często pokazują wielkość wyjściową, czyli uzyskany efekt. Ich funkcja jest wiec bardziej kontrolna. W rzeczywistości sterowanie procesem, to ciągłe odczytywanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy czynnikami tworzącymi proces, opisanymi według logiki Ishikawy, a kartą kontrolną pokazującą rzeczywistą zmienność procesu.

Niestety, codzienna rzeczywistość wskazuje, że tkwimy w kulturze reagowania na przekroczenia tolerancji i ignorowania podstawowych zasad rachunku prawdopodobieństwa. Jak inaczej wytłumaczyć sytuację kilkunastu spotkań, jakie robi zespół w temacie znalezienia punktu poza granicą tolerancji przy procesie w którym linie kontrolne zawierają w sobie linie specyfikacji? To wyrzucony pieniądz, który nigdy nie przyniesie organizacji efektu w postaci poprawy procesu.

Nasza najbliższa konferencja poświęcona jest problematyce zmienności i kosztom, jakie generuje ona w organizacji. Zaproszeni prelegenci przedstawią ciekawe przykłady praktyczne, ukierunkowane na zdobywanie wiedzy o zmienności na różnych etapach łańcucha powstawania produktu. Zapraszamy wszystkich, którzy czują potrzebę dyskusji na poziomie merytorycznym w związku z wykorzystywaniem metod i narzędzi jakościowych, statystycznych i optymalizacji procesów w swojej codziennej pracy operacyjnej i projektowej.