Panele tematyczne

  1. Rozpoznawanie i monitorowanie potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego w aspekcie zarządzania procesami. Przedstawione w ramach panelu referaty ukierunkowane są na dwa zagadnienia związane z komunikacją. Pierwszym jest droga pomiędzy producentem finalnym, a klientem komercyjnym w celu zrozumienia jego potrzeb, drugim – umiejętność wykorzystania i transferu tych potrzeb wewnątrz własnego łańcucha dostaw przy zachowaniu optymalnych kosztów.
  2. Wiarygodność systemów pomiarowych i ich efektywne wykorzystanie w zarządzaniu procesami produkcyjnymi i usługowymi. Zagadnienia związane z analizą systemów pomiarowych (ang. MSA – Measurement System Analysis) poprzez swój wpływ na identyfikację cech dobrego produktu, jak i sterowanie procesem maja olbrzymi wpływ na koszty przedsiębiorstw. Referaty przedstawione w tym panelu ukażą namiastkę potencjału tkwiącego w tym zagadnieniu.
  3. Praca ze zmiennością w odniesieniu od kosztów procesu i produktu. Umiejętność reakcji zarówno kierownictwa zarządzającego firmą, kadry inżynierskiej, jak i pracowników operacyjnych i bezpośrednio produkcyjnych na zmienność to nie tylko podstawa optymalizacji kosztów procesów, ale przede wszystkim budowanie kultury logicznego działania. W czasach dominacji pracy w firmach opartej na „gaszeniu pożarów” oraz ciągłego „wyścigu ilościowego” umiejętność ta staje się coraz bardziej potrzebna.
  4. Model procesu , a logika diagramu Ishikawy. Umiejętność poznawania procesu, jego składowych oraz zmienności, jakie każda z nich wnosi to sztuka, na której opierają się zasady ciągłego doskonalenia. Prelegenci w swoich referatach przedstawią jak długa i skomplikowana jest droga poznawania procesu. Na bazie swojego doświadczenia wskażą również jak wielki potencjał z punktu widzenia przedsiębiorstwa można podczas tej wędrówki z wiedzą i logiką znaleźć.