Prelegenci

Michał Szymczak

Ocena jakości systemu pomiarowego w przypadku dwóch automatycznych przyrządów pomiarowych

W referacie omówiony zostanie problem oceny systemu pomiarowego do kontroli procesu w szczególnym przypadku, kiedy stosowane są dwa zautomatyzowane urządzenia pomiarowe wysokiej precyzji. Powszechną i za razem przyjętą za najlepszą metodą oceny jakości systemu pomiarowego jest metoda analizy wariancji ANOVA. Zalecana jest ona przez wszystkie normy jakościowe regulujące to zagadnienie, jednak nie jest ona uniwersalna.

W przypadku, gdy proces, a właściwie półprodukt kontrolowany jest przez dostawcę, a następnie kontrolnie weryfikowany przez odbiorcę, często pojawiają się rozbieżności w ocenie, które tę dodatkową kontrolę jeszcze bardziej prowokują. W skrajnym przypadku może dojść do reklamacji, którą dostawca uzna za bezzasadną. Pojawia się więc potrzeba oceny rzeczywistej jakości takiej powielonej kontroli.

Zaproponowane zastosowanie metody analizy regresji wydaje się być odpowiedzią na tę potrzebę. Pozwala, bowiem na łatwe określenie związku między dwoma systemami oraz umożliwia przyjęcie odpowiedniego kryterium akceptacji. Ponadto, w porównaniu do metody analizy wariancji, wystarczająca do oceny może być mniejsza liczba pomiarów.

Słowa kluczowe: Analiza R&R, analiza systemu pomiarowego MSA, regresja liniowa.