Case study

STUDY CASE – Czy dotyczy twojej firmy ?

 Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, ile danych zbieranych jest w Waszym przedsiębiorstwie, na ile są one traktowane, jako zapisy procesowe, a na ile wykorzystuje się je do podejmowania decyzji operacyjnych na różnym szczeblu przedsiębiorstwa?

W jednym z przedsiębiorstw systemy zbierały podstawowe dane do sterowania procesem produkcji. Rocznie jest to około 300 000 rekordów, które niestety, ale zalegają w bazie danych powoli zapełniając przestrzeń na dyskach. Gdybyśmy przyjęli szacunkowo, że koszt zebrania, przesłania i przechowania jednego pomiaru wynosi 1 zł dałoby to okrągłe 300 000 PLN zgromadzonego kapitału wiedzy, z którego nikt nie korzysta.

Z punktu widzenia szczupłego zarządzania (ang. Lean Management), strata ta powinna być liczona, jako niewykorzystana szansa biznesowa. Oznacza to, że oprócz wartości 300 000 PLN należy uwzględniać koszty wynikające z intuicyjnych decyzji, niepopartych rzeczywistymi danymi z procesów, prowadzące do postojów, niepotrzebnych inwestycji i w konsekwencji złej jakości. Są to też koszty niewykorzystanych szkoleń oraz demotywacja pracowników. Doświadczenie wielu specjalistów pozwala szacować je na co najmniej trzykrotność kosztów gromadzenia danych, czyli w naszym przypadku jest to kwota 900 000 PLN w skali roku.

Dlaczego? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ uczelnie kształcą studentów posiadających podstawową wiedzę pozwalającą na analizę powyższych zbiorów danych i wyciągnięcie odpowiednich wniosków pozwalających na sterowanie procesami. Możliwe, że ograniczeniem jest perspektywa wykorzystania tych zdolności w praktyce przez przedsiębiorstwa, które muszą dać im szansę.

Konferencja jest podwaliną budowania zmiany mentalnej na temat naszych własnych możliwości i ich prawidłowego wykorzystania w biznesie. Ma pokazać kadrze Wyższych Uczelni nową szansę w rozwoju edukacji studentów w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorstw, które są ich klientem. Z drugiej strony należy budować w środowisku biznesowym potrzebę zmiany pozwalającej wykorzystać potencjał tkwiący w procesach opisanych przez dane, co zdecydowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.