Prelegenci

Martyna Brożyńska

Model Kano w korporacji – badanie oczekiwań klientów wewnętrznych na przykładzie wdrażania kultury 5S

Model Kano pozwala rozpoznać rzeczywiste oczekiwania klienta wobec produktu lub usługi, a także ustalić priorytety ich zaspokajania. W odróżnieniu od wielu innych metod, model Kano umożliwia spojrzenie dwuwymiarowe oparte na analizę reakcji klienta na spełnienie i nie spełnienie jego wymagań, w stosunku do cech produktu lub usługi.

W referacie zostaną przedstawione wyniki badań oczekiwań klienta wewnętrznego w stosunku do wdrażania filozofii 5S w dużym przedsiębiorstwie

Martyna Brożyńska – Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania. Stypendystka programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Tartu w Estonii. Na co dzień związana z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie stale zdobywa doświadczenie z dziedziny zarządzania jakością, zarządzania łańcuchem dostaw, szczupłego wytwarzania i TPM. Specjalistka i trener z dziedziny rozwiązywania problemów oraz analizy ryzyka. Certyfikowany auditor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3. Pasjonatka kultury Kaizen.


 

Jarosław Brzozowski 

Zastosowanie Analizy Ryzyka w modelowaniu zdolności procesu produkcyjnego

Celem każdego sytemu jakości jest spełnienie oczekiwań klienta odnośnie dostarczonego produktu. Często jednak kojarzy się to z nieustanną wewnętrzną walką w przedsiębiorstwie, aby tę jakość produktu klientowi dostarczyć. Tradycyjne systemy jakości znacząco pomagają te bitwy wygrywać, lecz dobra jakość, to również nieustanna praca nad jej ciągłym doskonaleniem. Efektem tego ma być redukcja kosztów jakości zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W referacie przedstawione zostanie podejście modelowania procesu produkcyjnego oparte na identyfikacji źródeł zmienności, analizie ryzyka wejść i wyjść procesu produkcyjnego oraz wpływu tych ryzyk na oczekiwaną jakość produktu. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu statystycznej kontroli procesu oraz wprowadzaniu rozwiązań opartych na prewencji pokazane zostaną możliwości unikania defektów w produkcie dostarczanym klientowi.

Jarosław Brzozowski  – absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrycznego, menadżer inżynierii jakości w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym, odpowiedzialny za zapewnienie integralności produktów poprzez modelowanie wysoce zdolnych procesów produkcyjnych. Pracownik firmy Corning Optical Communications Polska mający doświadczenie w projektach Six Sigma jako certyfikowany Black Belt, wdrażaniu certyfikowanych systemów zarządzania jakością, wdrażaniu modelu architektury jakości w dwunastu fabrykach na świecie na czterech kontynentach. Certyfikowany wewnętrzny trener wdrażania zastosowań modelu zapewnienia integralności produktów opartego na metodach statystycznych oraz prewencji inżynieryjnej w procesach produkcyjnych.


 

Adam Chrapunów

Gabriel Kowalski

Projektowanie tolerancji w oparciu o rzeczywiste możliwości procesu

Jedną ze składowych kosztów jakości są braki wewnętrzne. Często braki te wpływają na rentowność zakładów oraz pogarszają ich wewnętrzne wskaźniki. Jednak w wielu przypadkach części, które są dyskwalifikowane, z punktu widzenia procesu produkcyjnego są częściami potencjalnie dobrymi. Z takimi sytuacjami spotkać się można podczas uruchamiania produkcji nowych wyrobów, kiedy określa się tolerancje z dużym marginesem bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji jest opracowanie nowych tolerancji poprzez analizę wymiarów wyrobów i procesu oraz uzyskanie akceptacji klienta. W referacie zostanie przedstawione praktyczne rozwiązanie rzeczywistego problemu produkcyjnego.

Adam Chrapunów – od wielu lat związany z przemysłem motoryzacyjnym w obszarze obróbki skrawaniem i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Certyfikowany Green Belt Lean Six Sigma oraz auditor wewnętrzny według VDA 6.1, 6.3, 6.5 , ISO 9001, ISO/TS 16949. Podczas swojej pracy zdobył doświadczenie w lean manufacturing, zarządzaniu systemem jakości, planowaniu jakości wyrobów oraz w rozwoju i zapewnieniu jakości dostawców.

Gabriel Kowalski – od wielu lat związany z przemysłem motoryzacyjnym w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych w firmach Valeo, Wirthwein. Odpowiedzialny za uruchomienia nowych procesów produkcyjnych oraz ich optymalizację. Certyfikowany Green Belt Lean Six Sigma. Podczas swojej pracy zdobył doświadczenie w lean manufacturing, zarządzaniu produkcją, wdrażaniu nowych procesów oraz ich rozwoju.


 

Patrycja Czudak

Badanie oczekiwań klienta na przykładzie firmy świadczącej usługi turystyczne

Kluczowym elementem sukcesu każdej firmy jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb klientów, do których kieruje ona swoją ofertę. Często założenia, na których opiera się przedsiębiorstwo okazują się błędne z powodu niewłaściwego zdefiniowania tych potrzeb. W konsekwencji środki przeznaczane na rozwój lokowane w miejsca, które nie przynoszą wartości dodanej giną bezpowrotnie hamując rozwój firmy. Jedną z metod określenia oczekiwań klienta jest model Kano.

W referacie omówiony zostanie przykład zastosowania modelu Kano w badaniu satysfakcji klienta firmy turystycznej. Dodatkowo skonfrontowane zostaną wnioski płynące z analizy ze wstępnymi założeniami firmy.

Patrycja Czudak – historyk regionalista, przewodnik turystyczny po Łodzi, województwie łódzkim, a także pilot wycieczek. Właściciel firmy Cicerone. Sekretarz zarządu Koła Klubu Przewodników im. R. Rembielińskiego oraz członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi w sekcji turystyki.


 

Tomasz Flakiewicz

Optymalizacja wymiarów detali z tworzyw sztucznych w łańcuchu dostawców

Wzrastające wymagania w stosunku do detali z tworzyw sztucznych, szczególnie w takich branżach jak produkcja samochodów i rynek AGD, powodują, że automatycznie wydłuża się proces produkcyjny wymagający zastosowania dodatkowych operacji np. lakierowania. Dodatkowe kroki procesu zawsze podnoszą ryzyko wystąpienia nieoczekiwanej zmienności związanej z podstawowymi charakterystykami wymiarowymi części szczególnie, jeśli mamy do czynienia z koniecznością przemieszczania części do specjalistycznych poddostawców. W referacie przedstawione zostanie jak za pomocą prostych metod statystycznych precyzyjnie określić miejsce powstawania i skalę problemów wymiarowych oraz jak wspomóc typowe działania związane z rozwiązywaniem problemów.

Tomasz Flakiewicz – Kierownik ds. Zapewniania Jakości w firmie Coko-Werk Polska Sp. z o.o.. Od 11 lat związany z Jakością, jako specjalista ds. jakości oraz kierownik ds. zapewnienia jakości. Pracował w branżach: motoryzacyjnej, kolejowej oraz AGD (Hutchinson – uszczelnienia precyzyjne – współpraca z VALEO, BMW, DELPHI, DENSO; TVAB – produkcja wiązek elektrycznych dla Bombardier, Haldex, VOLVO; Compin – produkcja siedzeń dla Bombardier, Alstom; Coko-Werk Polska – dostawca części AGD z tworzyw sztucznych dla BSH). Certyfikowany audytor wewnętrzny VDA, TS 16949, IRIS. Specjalizuje się w stosowaniu metod jakościowych w produkcji z tworzyw sztucznych.


 

Małgorzata Gładka

Paweł Krawiecki

Praktyczne zastosowanie oprogramowania Q-DAS w statystycznym sterowaniu procesem produkcji okien

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne dba o swój wizerunek i stara się przyciągnąć do siebie jak największe grono klientów. Metod do osiągnięcia tego celu jest wiele. Jedną z nich jest stała poprawa jakości wyrobu i doskonalenie procesów. W referacie przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie oprogramowania Q-DAS do poprawy jakości procesu produkcyjnego, a tym samym jakości gotowego wyrobu poprzez statystyczne sterowanie procesem.

Małgorzata Gładka – Pracownik firmy NM-PL VELUX Namysłów jako specjalista ds. jakości. Mająca doświadczenie we wdrażaniu SPC bazując na oprogramowaniu Q-DAS. Trener wewnętrzny w zakresie oprogramowania Q-DAS (O-QIS, Procella) oraz ich zastosowania.

Paweł Krawiecki – Menadżer ds. jakości oraz koordynator metod Lean w firmie NM-PL VELUX Namysłów.


Piotr Jabłoński

Jak ocenić jakość estymatora przy braku dobrej wartości referencyjnej? – badanie procesu suszenia suszarki kondensacyjnej

Suszarki bębnowe, żeby dobrze suszyć, muszą mierzyć na bieżąco wilgotność (W) wsadu. Samo urządzenie nie potrafi jej zmierzyć bezpośrednio, może za to mierzyć inne wielkości, jak na przykład niektóre właściwości elektryczne wsadu, które od W – pośrednio – zależą.

Również w warunkach laboratoryjnych nie ma metody bezpośredniego pomiaru wilgotności W. Możemy, co najwyżej ważyć na bieżąco całą suszarkę w trakcie pracy i stąd wnioskować o wilgotności wsadu. A suszarka się trzęsie i buja, więc zważyć ją trudno.

Poszukujemy nowej metody pomiaru pośredniego wielkości W, w urządzeniu.

Znajdujemy ciekawą wielkość A, na przykład wartość jakiegoś parametru elektrycznego wsadu. Wprawdzie zależy ona od poszukiwanej wielkości W, mniej więcej tak A ~ {W, B, C, …. NoiseA, NoiseB,… }, ale też zależy od wielu innych czynników. Po wielu zabiegach udaje się znaleźć taką funkcję West = g(A), która daje nam poszukiwany estymator wilgotności West.

Jak ocenić jakość estymatora West, skoro nigdy nie dysponujemy prawdziwą wartością wilgotności W? Czy znaleźliśmy dobrą metodę pomiaru?

Piotr Jabłoński – pracownik działu R&D w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Na co dzień próbuje konstruować algorytmy analizy i rozumienia danych i sygnałów. Opracowuje nowe, zautomatyzowane metody pomiarowe zjawisk fizycznych, przy użyciu elektroniki i oprogramowania. Jest autorem wielu patentów.


 

Grzegorz Kończak

O właściwym stosowaniu metod monitorowania procesów produkcyjnych

Stosowane od blisko 100 lat karty kontrolne są bardzo skutecznym narzędziem monitorowania procesów produkcyjnych. Karty te są graficzną prezentacją serii testów statystycznych. Testy jednak można stosować, gdy są spełnione określone założenia. W praktyce produkcyjnej nie zawsze takie założenia są spełnione.

W referacie przedstawione zostaną rozważane w literaturze alternatywne rozwiązania dla klasycznych kart kontrolnych, pozwalające na osłabienie typowych założeń dotyczących zmiennej diagnostycznej. Zostanie też przedstawiona propozycja konstrukcji karty kontrolnej pozwalającej na monitorowanie procesów przy przyjęciu dość ogólnych założeń. Proponowane rozwiązanie jest stosunkowo proste do wprowadzenia praktycznie w każdej firmie. Rozważania teoretyczne zostaną uzupełnione przykładami praktycznymi i symulacyjnymi.

Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak jest pracownikiem Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pracy naukowej zajmuje się między innymi metodami statystycznej kontroli jakości. Rezultatem tych zainteresowań jest ponad 30 artykułów naukowych oraz 2 książki związane z tą tematyką. Opracował i prowadzi wykłady z metod statystycznych w analizie jakości dla studentów kierunku Analityka gospodarcza w UE Katowice. Jest promotorem obronionej pracy doktorskiej „Zastosowanie statystycznych metod nieparametrycznych w sterowaniu ekonomiczno-jakościowym procesów wsadowych” (autor J. Stelmach), i pełni funkcję promotora w dwóch kolejnych przewodach doktorskich związanych z tą tematyką. Jest również promotorem licznych prac magisterskich dotyczących zagadnień kontroli jakości, w tym wyróżnionej I nagrodą w konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programie STATISTICA. Większość z tych prac powstała w wyniku współpracy z środowiskiem praktyków, jako rezultat rozwiązywania różnorodnych problemów spotykanych w zakładach pracy.


 

Krzysztof Kowal

SPC – Punkt widzenia pracownika produkcyjnego

W referacie przedstawione zostanie zagadnienie SPC (statystycznej kontroli procesu) z punktu widzenia pracownika bezpośrednio produkcyjnego, jako metody pozwalającej mu na bezpośrednie zarządzanie procesem, w którym pracuje. W oparciu o praktyczne doświadczenia z projektu wdrażania SPC na linii do tłoczenia części metalowych omówione zostaną wyzwania, na jakie natrafił zespól prowadzący projekt. W szczególności przeanalizowane zostaną oczekiwania pracowników bezpośrednio produkcyjnych, system edukacji i komunikacji stworzony do wsparcia działań oraz całkowita efektywność systemu. Przedstawione zostaną także wnioski na temat źródeł zmienności w procesie i metody statystyczne pozwalające na ich sprawniejszą identyfikację w realiach produkcji.

Krzysztof Kowal – absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Mechanicznego i Organizacji I Zarządzania. Master Black Belt metody Lean Six Sigma, specjalista w zakresie zarządzania jakością, produkcją oraz marketingu. Laureat konkursów „Mam świetny pomysł na biznes” (1999, 2001) oraz konkursu Empirion na najlepszą polską strategię marketingową (1999). W swej 27 letniej karierze współpracował z sektorem AGD, obuwniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, budowlanym, chemicznym, petrochemicznym, maszynowym i motoryzacyjnym zarówno w Polsce jak i w Europie. Obecnie niezależny konsultant i trener z zakresu Lean Six Sigma i zarządzania jakością. Współautor pierwszego polskiego podręcznika metody 5 why – „5 x dlaczego”. Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki zarządzania przedsiębiorstwami oraz optymalizacji i jakości procesów.


 

Marta Małecka

Zastosowanie modeli Value-at-Risk i Expected Shortfal do zarządzania ryzykiem cen surowców

Rozwój współczesnej teorii ryzyka wiąże się z potrzebą kwantyfikacji i kontroli ryzyka przedsiębiorstwa w tym sensie, by zapewnić odpowiednie zabezpieczenie kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz chronić przed utrata płynności. Z tego względu aktualne badania z zakresu zarzadzania ryzykiem rynkowym koncentrują się na miarach zagrożenia VaR i ES, których konstrukcja ma na celu oszacowanie potencjalnej wielkości straty, związanej ze zmianami cen rynkowych.

W pracy przedstawiono zastosowanie modeli opartych na koncepcjach VaR i ES do analizy ryzyka związanego z wahaniami cen dostaw surowców. Analiza empiryczna przeprowadzona w badaniu odwoływała się do przykładu cen złota i objęła szeroki zakres metod szacowania modeli VaR i ES. W ramach parametrycznych metod estymacji wykorzystano zarówno homoskedastyczne modele VaR, ze składnikiem losowym pochodzącym z rozkładów normalnego i t-Studenta, jak i modele heteroskedastyczne klasy GARCH. Jako uzupełnienie podejścia parametrycznego zastosowano teorię wartości ekstremalnych, co umożliwiło prognozowanie straty w sytuacjach ekstremalnych wahań cen. W obszarze statystyki nieparametrycznej zastosowano podejście klasycznej symulacji historycznej oraz symulacji filtrowanej.

Marta Małecka – Autorka jest pracownikiem Katedry Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 7 lat zajmuje się problematyką rynku finansowego oraz oceny ryzyka rynkowego. W szczególności interesuje się analizą ryzyka rozumianego, jako Value-at-Risk oraz aksjomatyczną teorią ryzyka zbudowaną wokół koncepcji Expected Shortfall. Prowadzi badania z zakresu teorii testów statystycznych oraz zastosowania procedur testowych do oceny wewnętrznych systemów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.


 

Jarosław Modzelewski

Wdrożenie atrybutowego systemu oceny produktów

Zdecydowaną większość kontroli jakości w firmach produkcyjnych, szczególnie z branży meblarskiej, stanowi kontrola atrybutywna, obejmująca cały proces, w tym kontrolę końcową. Mając jednak na uwadze fakt, że w licznych przypadkach wprowadzenie kontroli na danych ciągłych nie jest możliwe bądź wiąże się z niską opłacalnością, niezwykle ważne jest, aby atrybutywne systemy pomiarowe zostały uprzednio zweryfikowane i przekazywały wiarygodne informacje na temat produktu lub nawet samego procesu. Należy również pamiętać, że na podstawie tych informacji podejmowane są decyzje, zwłaszcza w sferze finansowej. W procesie weryfikacji i akceptacji atrybutywnego systemu pomiarowego niezwykle pomocna jest analiza systemu pomiarowego (Attribute MSA), która może wydawać się, na pierwszy rzut oka, kosztowna, ale bez wątpienia jest niezbędna.

W prezentowanej analizie przedstawione zostaną praktyczne aspekty implementacji opisywanych systemów, ich analizy oraz korzyści z ich zastosowania.

Modzelewski Jarosław – Specjalista ds. rozwoju procesów produkcyjnych w IKEA Purchasing Services, Polska z certyfikatem Lean Six Sigma Black Belt. Organizator licznych szkoleń z zakresu Lean Six Sigma Green Belt i Black Belt w IKEA, zarówno w Polsce jak i za granicą. Inicjator i praktyk wykładów oraz szkoleń w zakresie zarządzania jakością i usprawnień procesowych według metodologii Lean Six Sigma przeprowadzanych wśród dostawców IKEA. Coach oraz mentor projektów z obszaru Green Belt.


 

Magdalena Pawlak

Statystyczna analiza procesów produkcyjnych i biznesowych

Świat wkroczył w „erę informacji”, a ich znaczna część pojawia się pod postacią liczb. Liczby są przetwarzane w dane do postaci raportów, wskaźników, bilansów tworzących informację. Współczesne firmy kładą nacisk na rozwój sieci komputerowych oraz rozwój baz danych do przeliczania i budowania jeszcze lepszych i obszerniejszych  raportów.  Wykorzystywane dane bywają przypadkowe i zróżnicowane, jednak czerpana z nich wiedza powinna być uporządkowana i spójna. Zanim informacja stanie się użyteczna powinna być przeanalizowana i zinterpretowana, następnie wykorzystana w sposób optymalny.
W wyniku silnej konkurencji oraz chęci poprawy pozycji na rynku, firmy dążą do ciągłego doskonalenia procesów lub usług wykorzystując SPC, analizując dane i przetwarzając je w użyteczną informację. Nacisk na ciągłe doskonalenie wymaga również posiadania wiedzy o samym procesie. Proces oraz wiedza inżynierska stanowią podstawę  doskonalenia. W referacie omówione zostaną metody wykorzystywane do szybkiego zdobywania wiedzy o procesie, m. in. narzędzia do mapowania procesów, analizy systemów pomiarowych, analizy zdolności oraz statystycznego sterowania procesem.

Pawlak Magdalena – Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Pracownik firmy Corning Optical Communications Polska, działającej w branży telekomunikacyjnej. Specjalista Statystycznego Sterowania Procesem, zajmując się wdrażaniem metod SPC w procesach produkcyjnych, w szczególności w zastosowaniu kart kontrolnych. W zakresie odpowiedzialności, oprócz zakładu w Polsce, ma zakłady w Niemczech, Turcji oraz Danii.  Posiada certyfikat Black Belt oraz doświadczenie w projektach DMAIC.


 

Marcin Sprawski

Podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych

Spółka Dendro Poland to jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk produkujących materace piankowe w Europie. Proces produkcyjny rozpoczyna się od wyprodukowania pianki poliuretanowej. Firma, jako pierwsza na świecie uruchomiła system recyklingu pianki na skalę przemysłową.

W referacie omówione zostaną metody, dzięki którym można było potwierdzić kluczowe dla biznesu decyzje o czasie zwrotu inwestycji. Dodatkowo przedstawione zostaną metody kontroli procesu dla dwóch najważniejszych parametrów pianki, w tym zastosowanie modelu regresji wielorakiej do określenia parametrów mających wpływ na właściwości wyrobu gotowego.

Marcin Sprawski – Lean Six Sigma Black Belt, Starszy Specjalista ds. Jakości w firmie Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. Lider wielu projektów doskonalących procesy produkcyjne. Trener wewnętrzny, współautor programu szkoleniowego Lean Six Sigma Green Belt. Brał udział we wdrażaniu od podstaw takich rozwiązań jak SPC, MSA i FMEA. Obecnie prowadzi szkolenie Green Belt oraz prowadzi projekty optymalizacyjne z wykorzystaniem statystycznej analizy danych produkcyjnych. Zwolennik, propagator oraz uczestnik grup projektowych wykorzystujących narzędzia Lean takie, jak KAIZEN, SMED, 5S, badania migawkowe czy VSM. W 2004 roku ukończył Chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2008 roku studia podyplomowe z Zarządzania i Organizacji na Akademii Ekonomicznej, a w latach 2009 – 2012 dwukierunkowe studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Jakością organizowane przez Politechnikę Poznańską.


 

Michał Szymczak

Zastosowanie zmodyfikowanego rozkładu Weibulla w modelowaniu niezawodności produktów

Najdroższym źródłem informacji o niezawodności produktu są tzw. dane z pola, czyli zgłoszenia klientów z rynku. Z drugiej strony jest to czasem najbardziej obiektywne i wiarygodne źródło, ponieważ pochodzi bezpośrednio od klientów firmy. Wielokrotnie dane te jednak nie są wystarczająco analizowane, co oznacza ich marnotrawienie. Jednym z powodów jest jakość dostępnych informacji, drugim – możliwości firm w ich analizowaniu. W referacie przedstawione zostanie zastosowanie zmodyfikowanego rozkładu Weibulla do opisu niezawodności urządzeń. Dodatkowo, dzięki przedstawionemu podejściu, przedyskutowane zostaną wnioski i możliwości otwierające się dla producentów.

Michał Szymczak – Specjalista zastosowań metod statystycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w badaniach niezawodności oraz SPC. Pracownik firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego mający doświadczenie w projektach Six Sigma Black Belt oraz Green Belt. Trener z zakresu praktycznych zastosowań statystyki w MSA i SPC. Certyfikowany audytor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3. Pracownik Katedry Metod Statystycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor artykułów z zakresu zastosowań metod statystycznych w firmach produkcyjnych oraz badaniach niezawodności.