Misja i cel

Misją konferencji jest zwiększenie potencjału wiedzy pracowników przedsiębiorstw, pracowników naukowych i studentów. Efektywne wykorzystanie wiedzy w praktyce, zarówno przez międzynarodowe korporacje, jak i sektor małych i średnich firm.

 Dążymy do zwiększenia konkurencyjności na rynku międzynarodowym, zarówno absolwenta kształconego przez polskie uczelnie, jak i polskich przedsiębiorstw.

 

Cel programu „ Potencjał Wiedzy ”:

target

Dążymy do poszerzenia współpracy Wyższych Uczelni i szeroko rozumianego środowiska przemysłowego oraz pokazania szans, jakie może nieść ściślejsza współpraca obu stron na zasadzie wzajemnego uczenia się od siebie.

Podczas organizowanych w ramach programu „Potencjał Wiedzy” konferencji wygłaszane referaty mają przedstawić również utratę najcenniejszego potencjału firm, jakim jest wiedza. W nowoczesnej terminologii zarządzania przedsiębiorstwami zjawisko to definiowane jest, jako ósma strata Lean Managementu. Praktyczne przykłady z procesów produkcyjnych i usługowych nawiązują do filozofii zarządzania jakością E. Deminga, J. Jurana, K. Ishikawy, T. Ohno czy S. Shingo, metod propagowanych przez W. Shewharta oraz D. Wheelera. Wsparte referatami naukowymi pozwolą odsłonić prawdziwy, niewykorzystany potencjał wiedzy ukryty w każdej firmie.

Wiedza na temat faktów, to przede wszystkim praca z liczbami charakteryzującymi przebiegi procesów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Jest to również umiejętność nie tylko gromadzenia danych, ale także dobrania odpowiednich metod pozwalających na ich prawidłową interpretację, wzajemnego łączenia wyników oraz podejmowania prawidłowych decyzji.

Właśnie w tej dziedzinie widzimy ogromny niewykorzystany potencjał, który może dać przewagę konkurencyjną zarówno absolwentom uczelni, jak i przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym.

Konferencje mają być także możliwością przedstawienia swoich dokonań przez pracowników naukowych oraz przedstawicieli środowiska biznesowego pomagając we wzajemnej inspiracji, samodoskonaleniu i rozwoju.