Organizatorzy

Organizatorzy:

prof. dr hab. Czesław Domański (Katedra Metod Statystycznych UŁ)

mgr inż. Krzysztof Kowal (2KConsulting)

mgr Michał Szymczak (Katedra Metod Statystycznych UŁ)

Dane kontaktowe:

Michał Szymczak – tel: +48 504 444 712 micszym@gmail.com

Krzysztof Kowal – tel: +48 609 540 104 krzysztof.kowal@op.pl

Sekretariat Katedry – tel: +48 42 635 51 82 katstat@uni.lodz.pl

Katedra Metod Statystycznych

Jedna z trzech katedr wchodzących w skład Instytutu Statystyki i Demografii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, zatrudniająca naukowców, ale i specjalistów w swoich dziedzinach. Ceniona w kraju i za granicą, mająca w swoim dorobku organizację licznych konferencji zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje na nim ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 38 katedr i 5 samodzielnych zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

prof. zw. dr hab. Czesław Domański – Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, wieloletni kierownik Katedry Metod Statystycznych i dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii, a także członek zarządów licznych komisji i rad na szczeblu krajowym. Oprócz kwestii metodologicznych, m.in. takich jak teoretyczne podstawy testów nieparametrycznych, metody porównywania nieparametrycznych procedur wnioskowania statystycznego z procedurami parametrycznymi czy statystyka małych obszarów, dużo miejsca w badaniach naukowych prof. Czesława Domańskiego zajmuje udział w pracach aplikacyjnych, wspomagających rozwiązywanie problemów w różnych dziedzinach i przejawach życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza na terenie Łodzi i regionu łódzkiego.

Michał Szymczak – Specjalista zastosowań metod statystycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w badaniach niezawodności oraz SPC. Pracownik firmy BSH Home Appliances mający doświadczenie w projektach Six Sigma Black Belt oraz Green Belt. Trener wewnętrzny i zewnętrzny z praktycznych zastosowań statystyki w MSA i SPC. Certyfikowany auditor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3. Pracownik Katedry Metod Statystycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor artykułów z zakresu zastosowań metod statystycznych w firmach produkcyjnych oraz badaniach niezawodności.

2K Consulting

Firma konsultingowa, szkoleniowa zajmująca się problematyką zarządzania procesami biznesowymi, metodologią Lean Six Sigma, wdrożeniami Statystycznej Kontroli Procesów, szkoleniami z zakresu zarządzania jakością i produkcją oraz modelowaniem procesów przemysłowych.

Firma 2KConsulting zajmuje się także promocją współpracy pomiędzy uczelniami i środowiskiem biznesowym oraz promocją czytelnictwa naukowego i biznesowego. Była organizatorem wystawy „Książka w świecie biznesu” oraz organizuje otwarte spotkania ma temat pozycji książkowych i ich wartości dla środowiska przedsiębiorców regularnie organizowanych w siedzibie księgarni PWN.

Krzysztof Kowal – absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Mechanicznego i Organizacji I Zarządzania. Master Black Belt metody Lean Six Sigma, specjalista w zakresie zarządzania jakością, produkcją oraz marketingu. Laureat konkursów „Mam świetny pomysł na biznes” (1999, 2001) oraz konkursu Empirion na najlepszą polską strategię marketingową (1999). W swej 27 letniej karierze współpracował z sektorem AGD, obuwniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, budowlanym, chemicznym i petrochemicznym, maszynowym zarówno w Polsce jak i w Europie. Obecnie niezależny konsultant i trener z zakresu Lean Six Sigma i zarządzania jakością. Współautor pierwszego polskiego podręcznika metody 5 why – „5 x dlaczego”. Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki zarządzania przedsiębiorstwami oraz optymalizacji i jakości procesów.