Potencjał wiedzy – Program

„Potencjał wiedzy” to program realizowany przez firmę 2K Consulting przy wsparciu partnerów związanych z edukacją, biznesem, jak i działalnością społeczną. Jego celem jest promowanie wiedzy w zakresie zarządzania produkcją, filozofii zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Swoimi działaniami staramy się zintegrować środowisko pracowników firm, wyższych uczelni oraz studentów.

Organizowane przez nas wydarzenia promują korzyści, jakie można osiągnąć ze sprzężenia zwrotnego, jakie istnieje między teorią, której uczymy się w szkołach, a praktycznymi przykładami jej zastosowania w zrozumieniu i zarządzaniu procesowym.

Dokładamy starań, aby uczestnicy konferencji oraz prelegenci pokazywali nie tylko ciekawe przykłady rozwiązań, które udało im się wdrożyć dzięki lepszemu poznaniu zależności w procesach, ale także śmiało mówili o trudnościach, jakie napotkali. Tylko takie podejście gwarantuje, że osiągnięcia koleżanek i kolegów mogą stać się inspiracją dla innych.

„Potencjał wiedzy” to także przeciwdziałanie popularnej niestety tzw. „kulturze biegania” dominującej często w korporacjach. Klasyk zarządzania jakością E. Deming już w latach 50-tych wskazywał, że nie jest to model pozwalający na osiągnięcie ciągłego i stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Twórca filozofii „Szczupłego przepływu – lean management” T. Ohno powiedział:  Popełniasz wielki błąd jeśli myślisz, że widok ludzi biegających w pośpiechu oznacza, że wykonują dobrze swoją pracę.  Musisz tak organizować pracę, żeby ludzie mogli wykonywać ją jak najłatwiej”.

„Potencjał wiedzy” to spotkania teorii z praktyką i wzajemna dyskusja mająca zainspirować uczestników do dalszego doskonalenia i rozwijania swoich zainteresowań nawet, jeśli organizacje tą wiedzą nie są zainteresowane.  Jest to wzajemnie wspierające się środowisko, w którym sztuka logicznego myślenia nadal wzbudza szacunek i chęć dalszego poznawania zjawisk i procesów, wśród których spędzamy większość naszego życia.

Krzysztof Kowal