Spis treści

Spis treści

1. Pytanie dlaczego?

2. Metoda 5 Why

2.1. Geneza metody

2.2. Pytania dziecka

2.3. Jak stosować ?

2.4. Kto jest nam potrzebny ?

2.5. Jak to się robi ?

2.6. Jak to się robi dobrze ?

2.7. Kończenie analizy 5 Why

3. 5 Why w przemyśle

4. 5 Why w logistyce

5. 5 Why w usługach

6. Ćwiczenia

7. Bibliografia