FMEA procesu logistycznego

Nazwa kursu: FMEA procesu logistycznego – szkolenie dla pracowników zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi, łańcuchem dostaw, jakością i produkcją.

Tryb szkolenia: szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Ogólna znajomość na temat zasad zarządzania procesami logistycznymi.

Cel kursu:
Nabycie umiejętności stosowania w praktyce metody zapobiegania ryzyku błędów w procesach logistycznych.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 1. Geneza i rola zarządzania ryzykiem w zarządzaniu jakością i produkcją
 2. Przygotowanie do FMEA: zespół, klient, właściciel, moderator, miękkie umiejętności przydatne do prowadzenia analizy
 3. Źródła danych do analizy FMEA
 4. Mapowanie procesu
 5. Rozpoznawanie klienta i dostawcy
 6. Wymagania klienta wewnętrznego, zewnętrznego, finalnego konsumenta oraz rozumienie zależności między nimi
 7. Zrozumienie wymagań klienta i ich spełnienia z wykorzystaniem modelu procesowego y=f(x) oraz diagramu Ishikawy

Dzień 2

 1. znaczenie i interpretacja oceny Severity – rozumienie skali zgodne z wymaganiem klienta
 2. znaczenie i interpretacja oceny Occurance – podstawa rachunku prawdopodobieństwa
 3. znaczenie i interpretacja oceny Detection – pułapki oceny wykrywalności w procesach logistycznych i jak ich unikać
 4. różne metody kalkulacji priorytetu ryzyka (RPN, SOD, diagram Pareto), ich wady i zalety
 5. praca z ryzykiem: definiowanie problemów, poszukiwanie ich przyczyn,rozwiązywanie problemów, metody obniżania występowalności oraz podnoszenia wykrywalności
 6. narzędzia i metody wspomagające FMEA procesu
 7. rewizja FMEA i zamknięcie działań

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania FMEA procesów logistycznych
 2. Poznanie metod szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia i wykrycia wad i ich zależności.
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 4. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

Osoby pracujące w zarządzania procesami logistycznymi, łańcuchem dostaw, produkcją i jakością lub optymalizujące procesy, konstruktorzy.

Wykładowca:

Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu zarządzania ryzykiem przy pomocy FMEA w firmie Bosch & Siemens. Trener wewnętrzny, inżynier, pasjonat zarządzania jakością.

Literatura:

 1. Filozofia Kaizen w biurze – William Lareau
 2. Rozwiążesz każdy problem – Roger Dawson
 3. Grupowe rozwiązywanie problemów– Mike Robson
 4. Metody TQM w zarządzaniu firmą – Marek Ćwilklicki, Hubert Obora
 5. 5 x dlaczego – M. Broźyńska, A.Lis, M.Szymczak, K.Kowal

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart