FMEA procesu

Nazwa kursu: FMEA procesu – szkolenie dla pracowników zajmujących się zarządzaniem jakością, produkcją i konstruowaniem produktów.

Tryb szkolenia: szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Ogólna znajomość na temat zasad zarządzania procesami produkcji lub usług.

Cel kursu:
Nabycie umiejętności stosowania w praktyce metody zapobiegania ryzyku błędów procesowych w produkcie.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 1. Klient, produkt, proces
 2. FMEA procesu –podstawowe pojęcia
 3. Przygotowanie i przebieg FMEA
 4. Wymagania klienta i ich spełnianie VOC/CTQ
 5. Dekompozycja funkcjonalna
 6. Wymagania klienta wewnętrznego i końcowego
 7. Podstawy prawdopodobieństwa
 8. Mapowanie procesu

Dzień 2

 1. Określanie składowych procesu za pomocą diagramu Ishikawy
 2. Źródła danych do analizy FMEA
 3. Występowalność wady
 4. Prawdopodobieństwo wykrycia problemu
 5. Kalkulacja liczby ryzyka
 6. Działania po analizie
 7. Narzędzia i metody wspomagające analizę FMEA
 8. Rewizja FMEA i zamknięcie działań
 9. Wykorzystanie FMEA do zarządzania procesem

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania FMEA procesu
 2. Poznanie metod szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia i wykrycia wad i ich zależności.
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu
 4. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa

Adresaci szkolenia:
Osoby pracujące w zarządzania produkcją i jakością lub optymalizujące procesy, konstruktorzy.

Wykładowca:
Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu zarządzania ryzykiem przy pomocy FMEA w firmie Bosch & Siemens. Trener wewnętrzny, inżynier, pasjonat zarządzania jakością.

Literatura:

 1. The basic of FMEA – Robin McDermott, Reymond Mikulak, Michael Beauregard
 2. Failure Mode and Effect Analysis – D.H. Stamatis
 3. Advanced Quality Planning – D.H. Stamatis
 4. Metody TQM w zarządzaniu firmą – Marek Ćwilklicki, Hubert Obora
 5. 5 x dlaczego – M. Broźyńska, A.Lis, M.Szymczak, K.Kowal

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart