FMEA produktu

Nazwa kursu: FMEA produktu – szkolenie dla pracowników zajmujących się konstruowaniem nowych wyrobów, inżynierów jakości i produkcji.

Tryb szkolenia: szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Ogólna znajomość na temat zasad zarządzania procesami produkcji lub usług.

Cel kursu:
Nabycie umiejętności stosowania w praktyce metody zapobiegania ryzyku błędów konstrukcyjnych.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 1. Klient, produkt, usługa
 2. FMEA konstrukcji –podstawowe pojęcia
 3. Wymagania klienta i ich spełnianie VOC/CTQ
 4. Funkcje produktu dla klienta
 5. Dekompozycja funkcjonalna
 6. Logika „dlaczego” w konstruowaniu
 7. Podstawy prawdopodobieństwa
 8. Źródła danych do prac projektowych przewidywanie możliwości wystąpienia problemu na etapie konstrukcji

Dzień 2

 1. Wystąpienie wady w konstrukcji
 2. Wykrywalność problemów konstrukcyjnych
 3. Kalkulacja liczby ryzyka
 4. Wykrywalność problemów a system testów
 5. Siła testów na etapie konstrukcji
 6. Symulacja FMEA konstrukcji
 7. Narzędzia i metody wspomagające FMEA konstrukcji
 8. Rewizja FMEA konstrukcji i zamknięcie działań

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania FMEA konstrukcji podczas prac projektowych.
 2. Poznanie metod szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia i wykrycia wad i ich zależności.
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 4. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:
Osoby pracujące w działach projektowych, zarządzania produkcją i jakością lub optymalizujące procesy.

Wykładowca:
Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu zarządzania ryzykiem przy pomocy FMEA w firmie Bosch & Siemens. Trener wewnętrzny, inżynier pasjonat zarządzania jakością.

Literatura:

 1. The basic of FMEA – Robin McDermott, Reymond Mikulak, Michael Beauregard
 2. Failure Mode and Effect Analysis – D.H. Stamatis
 3. Advanced Quality Planning – D.H. Stamatis
 4. Metody TQM w zarządzaniu firmą – Marek Ćwilklicki, Hubert Obora
 5. 5 x dlaczego – M. Broźyńska, A.Lis, M.Szymczak, K.Kowal

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart