Kobetsu Kaizen

Nazwa kursu: Kobetsu Kaizen – szkolenie dla pracowników zajmujących się optymalizacją procesów i rozwiązywaniem problemów

Tryb szkolenia: szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Brak wymagań wstępnych

Cel kursu:
Nabycie umiejętności logicznego rozwiązywania problemów związanych z jakością lub optymalizacją procesów produkcyjnych, usługowych i logistycznych.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 1. koncepcje ciągłego doskonalenia według Shigeo Shingo
 2. powiedz mi co robisz? – logika procesu
 3. powiedz mi co widzisz? – stojąc w kole Taiichi Ochno
 4. widzę! – system obserwacji proces
 5. powiedz mi jakie tu są zwyczaje? – standardy
 6. 5 x dlaczego – rozwiązywanie problemów

Dzień 2

 1. czy na pewno doszliśmy do źródła?
 2. przełammy tradycje i coś zmieńmy! – poszukiwanie rozwiązań
 3. od jutra są nowe zwyczaje – standardy i ich wprowadzanie
 4. proces wciąż się zmienia – konsekwencja i systematyka działania

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania narzędzi jakościowych i optymalizacji procesów.
 2. Praktyczna praca na małych projektach optymalizujących przygotowanych przez trenera.
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 4. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:
Osoby pracujące z optymalizacją procesów, pracownicy zajmujący się wdrażaniem „szczupłego zarządzania”, pracownicy działów jakości, trenerzy wewnętrzni, pracownicy linii produkcyjnych, usług i logistyki.

Wykładowca:
Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu doskonalenia zawodowego pracowników za pomocą metody 10 kroków
Kobetsu Kaizen w firmie Bosch & Siemens. Trener wewnętrzny pracujący z koordynatorami i pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi.

Literatura:

 1. Filozofia Kaizen w biurze – William Lareau
 2. Rozwiążesz każdy problem – Roger Dawson
 3. Grupowe rozwiązywanie problemów– Mike Robson
 4. Metody TQM w zarządzaniu firmą – Marek Ćwiklicki, Hubert Obora
 5. 5 x dlaczego – M. Brożyńska, A.Lis, M.Szymczak, K.Kowal

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart