Lean management

Nazwa kursu: Lean management – zarządzanie szczupłym przepływem procesu

Tryb szkolenia: szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Brak wymagań wstępnych

Cel kursu:
Nabycie umiejętności optymalizacji procesów zgodnie z zasadami lean managementu.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 1. Filozofia szczupłego przepływu wartości w procesie
 2. 7 strat szczupłego zarządzania
 3. Waste walk – poszukiwanie strat
 4. SMED – szybkie przezbrojenia
 5. Podejście Kaizen – ciągłe doskonalenie
 6. Mapowanie procesu
 7. 5S – jako narzędzie optymalizacji procesu

Dzień 2

 1. VSM – mapa przepływu wartości
 2. Koncepcja systemu Just in time
 3. System ssący
 4. Przepływ jednej sztuki
 5. Metody i narzędzia rozwiązywania problemów
 6. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające lean management

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność identyfikacji podstawowych strat procesowych
 2. Doskonalenie podejścia ciągłego doskonalenia poprzez podejście Kaizen i metody rozwiązywania problemów
 3. Podniesienie kwalifikacji w mapowaniu procesów
 4. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:
Osoby pracujące na stanowiskach produkcyjnych, usługowych oraz zajmujące się optymalizacją procesów

Wykładowca:
Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu budowania kultury statystycznej w firmie Bosch & Siemens. Trener wewnętrzny pracujący z koordynatorami i pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi.

Literatura:

 1. Filozofia Kaizen w biurze – William Lareau
 2. Rozwiążesz każdy problem – Roger Dawson
 3. Grupowe rozwiązywanie problemów– Mike Robson
 4. Metody TQM w zarządzaniu firmą – Marek Ćwilklicki, Hubert Obora
 5. 5 x dlaczego – M. Brożyńska, A.Lis, M.Szymczak, K.Kowal
 6. Gemba Kaizen – Masaaki Imai
 7. Lean w biurze i usługach – Drew Locher
 8. Lean banking – Fabrizio Majorana, Alessandro Morelli

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart