Model Kano

Nazwa kursu: Model Kano – rozpoznawanie potrzeb klienta

Tryb szkolenia: szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Brak wymagań wstępnych

Cel kursu:
Nabycie umiejętności konstruowania kwestionariusza dla modelu Kano i interpretacji znaczenia poszczególnych cech dla klienta i procesu produkcyjnego i wytwórczego.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 1. Klient i jego wymagania
 2. Prioryteryzacja cech produktu lub usługi
 3. Model Kano – zasada działania
 4. Metody i narzędzia gromadzenia cech wyrobu i usługi
 5. Konstrukcja kwestionariusza do opracowania modelu Kano
 6. Przeprowadzenie reprezentatywnych badań

Dzień 2

 1. Matryce identyfikacji rodzaju cechy dla klienta
 2. Tworzenie modelu cech na bazie kwestionariusza
 3. Wędrówka cech w modelu Kano
 4. Wykorzystanie modelu Kano do sterowania procesem
 5. Przykłady wykorzystania modelu Kano do tworzenia produktów lub usług
 6. Możliwości stosowania modelu Kano – podsumowanie

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność prioryteryzacji cech charakterystycznych produktu lub usługi
 2. Nabycie kwalifikacji do przeprowadzania badań wymagań klientów wewnętrznych i zewnętrznych metodą Kano
 3. Umiejętność optymalizacji kosztów w procesie w oparciu o rzeczywiste oczekiwania klienta
 4. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy działów marketingi i handlowych, inżynierowie rozwoju produktu lub usługi, managerowie produktu, osoby pracujące w działach optymalizacji procesów, inżynierowie jakości, pracownicy działów personalnych i usługowych wspierających główne procesy przedsiębiorstwa.

Wykładowca:
Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu budowania kultury statystycznej w firmie Bosch & Siemens. Trener wewnętrzny pracujący z koordynatorami i pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi.

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart
 3. Program Excel