MSA

Nazwa kursu: MSA (Measurement System Analyze) – szkolenie dla pracowników zajmujących się sterowaniem procesami produkcji.

Tryb szkolenia:        Szkolenie zamknięte

Stopień kursu:          podstawowy

Czas trwania:            2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:

Brak wymagań wstępnych

Cel kursu:

Nabycie umiejętności tworzenia wiarygodnych systemów pomiarowych do analizy i interpretacji danych za pomocą, których sterowna jest produkcja.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 • – Produkt i usługa i ich charakterystyki techniczne
 • – Podstawy statystyki w zarządzaniu produkcją
 • – Zmienność procesu produkcyjnego
 • – System pomiarowy definicja i znaczenie
 • – Dobór wielkości pomiarowej do sterowania produkcją
 • – Składowe MSA systemu pomiarowego
 • – Kalibracja przyrządów pomiarowych

Dzień 2

 • – Powtarzalność i odtwarzalność systemów pomiarowych R & R
 • – R & R dla danych ciągłych
 • – R & R dla danych dyskretnych
 • – Zastosowanie metod regresji do badania wiarygodności systemów
 • pomiarowych
 • – Usprawnianie systemów pomiarowych metody pracy

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność analizy wiarygodności systemu pomiarowego
 2. Poznanie składowych wpływających na wiarygodność badań MSA
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 4. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

 1. Osoby pracujące w oparciu o systemy pomiarowe, inżynierowie produkcji i jakości, działów rozwoju, pracownicy produkcji.

Wykładowca:

Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarzadzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu budowania kultury statystycznej w firmie Bosch & Simens. Trener wewnętrzny pracujący z koordynatorami i pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi.

Literatura:

 1. Short Run SPC – Donald J. Wheeler
 2. Metody Statystyczne – Edgar Dietrich, Alfred Schulze
 3. Zrozumieć zmienność – Donald J. Wheeler
 4. Statystyczne sterowanie procesami –  – Tomasz Greber
 5. 5 x dlaczego – M. Broźyńska, A.Lis, M.Szymczak, K.Kowal
 6. SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcji – Tadeusz Sałaciński
 7. Statistic Quality Control a modern introduction – Douglas C. Montgomery

Wyposażenie:

 1. Flipchart
 2. Program Minitab (excel)