Six Sigma Black Belt

Nazwa kursu: Green Belt – szkolenie dla liderów projektów Lean Six Sigma na poziomie Black Belt

Tryb szkolenia: Szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 4 zjazdy (4 x 3 dni)

Wymagania wstępne dla uczestnika:

Ogólna znajomość narzędzi jakościowych i tematyki Lean Managementu.
Ogólna znajomość zasad Zarządzania Projektami na poziomie lidera projektu, wskazany ukończenie szkolenia Lean Six Sigma na poziomie GB.

Cel kursu:

Nabycie umiejętności prowadzenia jako lider projektów Lean Six Sigma na Poziomie Black Belt. Poznanie typowych narzędzi stosowanych w fazach metodologii DMAIC. Praktyczne ćwiczenia na temat wykonania analiz, interpretacji danych, podejmowania decyzji i sprawdzania ich efektywności. Poznanie oprogramowana używanego do analiz danych w metodologii Lean Six Sigma. Nabycie umiejętności zarządzania programem Lean Six Sigma w organizacji.

Program Szkolenia:

Zjazd 1 – Prezentacja metodologii Lean Six Sigma. Faza Definie – omówienie narzędzi: SIPOC, VOC, CTQ. Definicja kosztów, klienta, zakresu procesu i zespołu w ujęciu metodologii Lean Six Sigma. Model procesu Y=f(x). Podejście lean i six sigma I ich stosowanie w praktyce. Metodyka pracy według DMAIC. Rola sponsora i lidera projektu. Metody i narzędzia zarządzania projektami. Zastosowanie statystyki w zarządzaniu projektami.

Zjazd 2 – Zmienność procesu – definicja i sposób opisu. Znaczenie MSA dla systemów pomiarowych. Źródła pozyskiwania danych procesowych w przedsiębiorstwie. Narzędzia mapowania procesu i ich interpretacja na poziomie strategicznym i zarządzanego projektu. Faza Measure. Diagram Ishikawy jako narzędzie zrozumienia procesu. Systemy obserwacyjne gromadzenia danych wejściowych.

Zjazd 3 – Karty kontrolne jako narzędzie rozpoznawania zmienności procesu. Rodzaje kart, ich interpretacja i wnioskowanie. Faza Analyze graficzne narzędzia prezentacji modelu Y-f(X).Teoria hipotez i jej zastosowanie w analizie danych. Planowanie próbkowania. Modelowanie procesu z wykorzystaniem DOE.

Zjazd 4 – Narzędzia poszukiwania przyczyn źródłowych. Faza Improve. Narzędzia poszukiwanie rozwiązań. Zasady Zarządzania Projektami a wdrażanie rozwiązań. Faza Control. Narzędzia potwierdzania efektywności wprowadzonych działań. Zasady wdrażania standaryzacji i jej monitoringu. Zarządzanie programem Six Sigma w organizacji.

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie Black Belta.
 2. Poznanie narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, R&R, Map procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości, testów hipotez,modelów regresji , Multi-vari-Chart,5 S, SDCA, matryc podejmowania decyzji, kart kontrolnych, regresji,DOE i innych.
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 4. Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.
 5. Doskonalenie umiejętności zarządzania projektami.

Adresaci szkolenia:

Osoby nominowane jako Black Belci lub potencjalni kandydaci na liderów projektów metodologii Lean Six Sigma.

Wykładowca:

Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Przez 5 lat odpowiadał za zbudowanie struktury i rozwój programu Lean Six Sigma w trzech zakładach produkcyjnych w Polsce. Posiada niezależny certyfikat MBB – Steinbeis Hochschule Berlin. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. W podległych mu obecnie jednostkach organizacyjnych narzędzia jakości będące podstawą Lean Six Sigma są obowiązującym standardem pracy zespołów. Od 2008 konsultant w dziedzinie Lean Six Sigma i zarządzania jakością pracujący dla klientów z branży FMCG, branży samochodowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i usługowej.

Literatura:

 1. Lean Six Sigma Pocket Toolbook – M. George , D. Rowlands , J. Maxey, M. Price
 2. Lean Six Sigma – I. Bass & B. Lawton
 3. Zrozumieć zmienność – klucz do zarządzania chaosem – D . Wheeler
 4. Treasure chest of Six Sigma – Lynne Hambleton
 5. Introduction to quality control – Kaoru Ishikawa
 6. Statistic Quality Control – D. Montgomery
 7. SPC statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi – T. Sałaciński
 8. Lean Banking – Fabrizio Majorano , Alessandro Morelli
 9. Six Sigma for everyone – G. Eckes
 10. The Six Sigma Handbook – T . Pyzdek

Wyposażenie:

 1. Bimer.
 2. Flipchart

Oprogramowanie:
Oprogramowanie do statystycznego przygotowania danych – Minitab , Sigma –XL lub Excel.

Cena po otrzymaniu zapytania ofertowego