Six Sigma Green Belt

Nazwa kursu: Green Belt – szkolenie dla liderów projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt

Tryb szkolenia: Szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 x 3 dni (lub 3 x 2 dni)

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Ogólna znajomość narzędzi jakościowych i tematyki Leam Managementu. Ogólna znajomość zasad Zarządzania Projektami na poziomie lidera projektu.

Cel kursu:
Nabycie umiejętności prowadzenia jako lider projektów Lean Six Sigma na Poziomie Green Belt. Poznanie typowych narzędzi stosowanych w fazach metodologii DMAIC. Praktyczne ćwiczenia na temat wykonania analiz, interpretacji danych, podejmowania decyzji i sprawdzania ich efektywności. Poznanie oprogramowana używanego do analiz danych w metodologii Lean Six Sigma.

Program Szkolenia:
Dzień 1 – Prezentacja metodologii Lean Six Sigma. Faza Definie – omówienie narzędzi: SIPOC, VOC. Definicja kosztów, klienta, zakresu procesu i zespołu w ujęciu metodologii Lean Six Sigma. Model procesu Y=f(x)

Dzień 2 – Zmienność procesu – definicja i sposób opisu. Rodzaje danych i podstawowe wielkości statystyczne opisujące zmienność procesu. Rozwinięcie VOC w CTQ i definiowanie charakterystycznych mierników. Prezentacja mierników wielkości wyjściowej procesu Y. Korelacje między miernikami efektywnego procesu a charakterystykami produktu.

Dzień 3 – Faza Measure. Diagram Ishikawy jako narzędzie zrozumienia procesu. Systemy obserwacyjne gromadzenia danych wejściowych. Znaczenie MSA dla systemów pomiarowych. Źródła pozyskiwania danych procesowych w przedsiębiorstwie. Narzędzia mapowania procesu i ich interpretacja.

Dzień 4 – Karty kontrolne jako narzędzie rozpoznawania zmienności procesu. Rodzaje kart, ich interpretacja i wnioskowanie. Faza Analyze graficzne narzędzia prezentacji modelu Y-f(X).Teoria hipotez i jej zastosowanie w analizie danych. Planowanie próbkowania.

Dzień 5 – Narzędzia badanie korelacji Y=F(x), modelowanie procesu. Narzędzia poszukiwania przyczyn źródłowych. Projektowanie eksperymentu.

Dzień 6 – Faza Improve. Narzędzia poszukiwanie rozwiązań. Zasady Zarządzania Projektami a wdrażanie rozwiązań. Faza Control. Narzędzia potwierdzania efektywności wprowadzonych działań. Zasady wdrażania standaryzacji i jej monitoringu.

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie lidera projektu.
 2. Poznanie narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, R&R, Map procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości, testów hipotez, modelów regresji , Multi-vari-Chart,5 S, SDCA, matryc podejmowania decyzji, kart kontrolnych i innych.
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 4. Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa .

Adresaci szkolenia:

 1. Osoby nominowane jako liderzy lub potencjalni kandydaci na liderów projektów metodologii Lean Six Sigma.

Wykładowca:

Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Przez 5 lat odpowiadał za zbudowanie struktury i rozwój programu Lean Six Sigma w trzech zakładach produkcyjnych w Polsce. Posiada niezależny certyfikat MBB – Steinbeis Hochschule Berlin. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. W podległych mu obecnie jednostkach organizacyjnych narzędzia jakości będące podstawą Lean Six Sigma są obowiązującym standardem pracy zespołów. Od 2008 konsultant w dziedzinie Lean Six Sigma i zarządzania jakością pracujący dla klientów z branży FMCG, branży samochodowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i usługowej.

Literatura:

 1. Lean Six Sigma Pocket Toolbook – M. George , D. Rowlands , J. Maxey, M. Price.
 2. Lean Six Sigma – I. Bass & B. Lawton.
 3. Zrozumieć zmienność – klucz do zarządzania chaosem – D . Wheeler
 4. Treasure chest of Six Sigma – Lynne Hambleton
 5. Introduction to quality control – Kaoru Ishikawa
 6. Statistic Quality Control – D. Montgomery
 7. SPC statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi – T. Sałaciński
 8. Lean Banking – Fabrizio Majorano , Alessandro Morelli
 9. Six Sigma for everyone – G. Eckes
 10. The Six Sigma Handbook – T . Pyzdek

Wyposażenie:

 1. Bimer.
 2. Flipchart

Oprogramowanie:

Oprogramowanie do statystycznego przygotowania danych – Minitab, Sigma –XL lub Excel.

Cena po otrzymaniu zapytania ofertowego.