Six Sigma White Belt

Nazwa kursu: White Belt – szkolenie dla uczestników projektów Lean Six Sigma

Tryb szkolenia: Szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:

Brak wymagań

Cel kursu:
Nabycie wiedzy na temat zastosowania metody Lean Six Sigma w przedsiębiorstwie. Poznanie typowych narzędzi stosowanych w fazach metodologii DMAIC. Praktyczne przykłady i ćwiczenia ułatwiające zrozumienie możliwości optymalizacji procesu za pomocą metody Lean Six Sigma.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 1. Geneza Lean Six Sigma a zarządzanie jakością
 2. Wskaźnik doskonałości Lean Six Sigma
 3. Six Sigma i Lean Management – podstawowe pojęcia
 4. Podstawy statystki w zarządzaniu produkcją
 5. Podejście DMAIC
 6. Model y f(x) i jego zmienność

Dzień 2

 1. Narzędzia opisania procesu
 2. Klient w podejściu Lean Six Sigma
 3. Zmienność ogólna i szczególna
 4. Podejście do rozwiązywania problemów
 5. Wdrażanie rozwiązań
 6. Standaryzacja
 7. Potencjał stosowania metody Lean Six Sigma

Korzyści dla uczestnika:

 1. Zrozumienie potencjału metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
 2. Poznanie podstawowych narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, Mapy procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości,5S i innych.
 3. Poznanie możliwości stosowania statystki w pracy.
 4. Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:
Osoby uczestniczące w projektach Lean Six Sigma

Wykładowca:
Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Przez 5 lat odpowiadał za zbudowanie struktury i rozwój programu Lean Six Sigma w trzech zakładach produkcyjnych w Polsce. Posiada niezależny certyfikat MBB – Steinbeis Hochschule Berlin. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. W podległych mu obecnie jednostkach organizacyjnych narzędzia jakości będące podstawą Lean Six Sigma są obowiązującym standardem pracy zespołów. Od 2008 konsultant w dziedzinie Lean Six Sigma i zarządzania jakością pracujący dla klientów z branży FMCG, branży samochodowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i usługowej.

Literatura:

 1. Lean Six Sigma Pocket Toolbook – M. George , D. Rowlands , J. Maxey, M. Price
 2. Lean Six Sigma – I. Bass & B. Lawton
 3. Zrozumieć zmienność – klucz do zarządzania chaosem – D . Wheeler
 4. Treasure chest of Six Sigma – Lynne Hambleton
 5. Introduction to quality control – Kaoru Ishikawa
 6. Statistic Quality Control – D. Montgomery
 7. SPC statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi – T. Sałaciński
 8. Lean Banking – Fabrizio Majorano , Alessandro Morelli
 9. Six Sigma for everyone – G. Eckes
 10. The Six Sigma Handbook – T . Pyzdek

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart

Oprogramowanie:
Oprogramowanie do statystycznego przygotowania danych – Minitab, Sigma –XL lub Excel.