Six Sigma Yellow Belt

Nazwa kursu: Yellow Belt – szkolenie dla sponsorów programu Lean Six Sigma

Tryb szkolenia: Szkolenie zamknięte

Stopień kursu: podstawowy

Czas trwania: 1-2 dni (w zależności od etapu wdrażania programu Lean Six Sigma).

Wymagania wstępne dla uczestnika:
Ogólna znajomość elementów metodologii Lean Six Sigma i Project Management.

Cel kursu:
Przedstawienie kadrze zarządzającej firmą (sponsorom projektów) sposobów efektywnego wdrażania i monitorowania programu Lean Six Sigma w organizacji. Omówienie roli sponsora w typowym projekcie Lean Six Sigma na przykładach projektów produkcyjnych i usługowych. Zapoznanie kadry zarządzającej z podstawowymi pojęciami metodologii Lean Six Sigma, zadaniami realizowanymi przez zespół w poszczególnych fazach DMAIC oraz narzędziami i ich interpretacją istotną z punktu widzenia sponsora.

Program Szkolenia:

 1. Przedstawienie metodologii Lean Six Sigma w powiązaniu z filozofią jakości stosowaną w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 2. Podstawowe pojęcia Lean Six Sigma.
 3. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania programu Lean Six Sigma.
 4. Struktura Lean Six Sigma w organizacji i jej wpływ na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa.
 5. Struktura kosztów w ujęciu metodologii Lean Six Sigma i ich raportowanie.
 6. Rola Championa, Master Black Belta, Black Belta i Green Belta.
 7. Fazy projektu DMAIC w odniesieniu do roli pracownika w programie Lean Six Sigma.
 8. Zasady monitoringu projektów Lean Six Sigma.
 9. Komunikacja w projekcie – wewnętrzna i zewnętrzna.
 10. Wybór tematów dla projektów Lean Six Sigma w odniesieniu do filozofii zarządzania projektami organizacji.
 11. Faza Define – narzędzia do rozpoznania prawidłowego wyboru tematu.
 12. Project Charter – kontrakt BB/GB z Sponsorem
 13. Odpowiedzialność sponsora w fazie Improve i Control
 14. Statystyczna interpretacja danych na poziomie sponsora
 15. Promocja programu Lean Six Sigma w organizacji
 16. Najczęstsze błędy w wdrażaniu i zarządzaniu projektami metodologii Lean Six Sigma.

Korzyści dla uczestnika:

 1. Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
 2. Poznanie narzędzi do prawidłowego wybory tematów na projekty Lean Six Sigma.
 3. Poznanie struktury potrzebnej do efektywnego zbudowania i wykorzystania metodologii w przedsiębiorstwie.
 4. Przykłady praktyczne.

Adresaci szkolenia:
Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla, która będzie pełniła rolę sponsorów programu Lean Six Sigma. Osoby pracujące na stanowiskach Black Belt lub koordynatorów programów Lean Six Sigma.

Wykładowca:
Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Przez 5 lat odpowiadał za zbudowanie struktury i rozwój programu Lean Six Sigma w trzech zakładach produkcyjnych w Polsce. Posiada niezależny certyfikat MBB – Steinbeis Hochschule Berlin. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem.Od 2008 konsultant w dziedzinie Lean Six Sigma i zarządzania jakością pracujący dla klientów z branży FMCG, branży samochodowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i usługowej.

Literatura:

 1. Lean Six Sigma Pocket Toolbook – M. George , D. Rowlands , J. Maxey, M. Price
 2. Lean Six Sigma – I. Bass & B. Lawton.
 3. Zrozumieć zmienność – klucz do zarządzania chaosem – D . Wheeler
 4. Treasure chest of Six Sigma – Lynne Hambleton
 5. Introduction to quality control – Kaoru Ishikawa
 6. Statistic Quality Control – D. Montgomery
 7. SPC statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi –T. Sałaciński
 8. 5 x dlaczego – M Brożyńska, A Lis, M Szymczak, K Kowal

Wyposażenie:

 1. Bimer
 2. Flipchart

Oprogramowanie:
Oprogramowanie do statystycznego przygotowania danych – Minitab, Sigma –XL lub Excel.

Cena: Po otrzymaniu zapytania ofertowego