SPC

Nazwa kursu: SPC (Statistical Proces Control) – szkolenie dla pracowników zajmujących się sterowaniem procesami produkcji i działów jakości.

 Tryb szkolenia:        szkolenie zamknięte

Stopień kursu:          podstawowy

Czas trwania:            2 dni

Wymagania wstępne dla uczestnika:

Brak wymagań wstępnych

Cel kursu:

Nabycie umiejętności konstruowania kart kontrolnych i zarządzania przy ich pomocy procesami.

Program Szkolenia:

Dzień 1

 • Zmienność w procesie
 • Podstawy statystyki w zarządzaniu produkcją
 • Model procesu Y – f(x)
 • Rodzaje danych
 • Rozkład normalny i jego właściwości
 • Wiarygodność systemu pomiarowego jako składowa zmienności procesu
 • Budowa karty kontrolnej

Dzień 2

 • Przebieg procesu w czasie a jego zmienność
 • Praca ze zmiennością ogólną i specjalną
 • Rodzaje kart kontrolnych
 • Karty kontrolne a tolerancje procesu
 • Regulacja procesu w oparciu o sygnały kart kontrolnych
 • Kultura statystyczna w firmie

Korzyści dla uczestnika:

 1. Konstruowanie kart kontrolnych w oparciu o dane procesowe
 2. Praca z procesem w oparciu o liczby
 3. Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 4. Reagowanie na sygnały rozregulowania procesu
 5. Przykłady praktyczne projektów z różnych dziedzin przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

Inżynierowie produkcji i jakości, pracownicy działów rozwoju, pracownicy produkcji.

Wykładowca:

Master Black Belt międzynarodowej korporacji. Specjalista w dziedzinie zarządzania jakością z 12 letnim stażem koncernowym oraz 24 letnim doświadczeniem w zarządzaniu różnymi jednostkami przedsiębiorstwa od sekcji do zarządzania samodzielnym zakładem. Był współtwórcą programu budowania kultury statystycznej w firmie Bosch & Siemens. Trener wewnętrzny pracujący z koordynatorami i pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi.

Literatura:

 1. Short Run SPC       – Donald J. Wheeler
 2. Metody Statystyczne – Edgar Dietrich, Alfred Schulze
 3. Zrozumieć zmienność – Donald J. Wheeler
 4. Statystyczne sterowanie procesami –  – Tomasz Greber
 5. 5 x dlaczego – M. Broźyńska, A.Lis, M.Szymczak, K.Kowal
 6. SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcji – Tadeusz Sałaciński
 7. Statistic Quality Control a modern introduction – Douglas C. Montgomery

Wyposażenie:

 • Flipchart
 • Program Excel lub Minitab